"Güzel bir evi kötü bir muhite inşa etmiş kişi, kendisini hapse tıkmış gibidir."

Francis Bacon

Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir.

Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir.