"Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır."

Albert Einstein

Dünyada iki yüzlü olanlar, Kıyamet Günü ateşten iki yüzlü olarak gelirler.

Dünyada iki yüzlü olanlar, Kıyamet Günü ateşten iki yüzlü olarak gelirler.

Din