"Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, yaşanır."

Ernest Renan

Dünya artık emek dolu, malzeme dolu, enerji dolu değildir; bilgi dolu olmaktadır.

Dünya artık emek dolu, malzeme dolu, enerji dolu değildir; bilgi dolu olmaktadır.