"Erkekler unutarak yaşar, kadınlarsa anılarıyla."

T. S. Eliot

Dostunu fazla kullanma ki eskimesin.

Dostunu fazla kullanma ki eskimesin.