"Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır."

François Voltaire

Dostlarından kuşkulanmak, başa geçenlere özgü bir hastalıktır.

Dostlarından kuşkulanmak, başa geçenlere özgü bir hastalıktır.