"Hiç kimse siz izin vermedikçe sizi değersiz hissettiremez."

Eleanor Roosevelt

Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür!

Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür!