"Saygı satın alınmaz, kazanılır."

Michael Jackson

Doğruluk her türlü şart altında meyve verir.

Doğruluk her türlü şart altında meyve verir.