"İnsan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur."

Aziz Nesin

Dış yerine içi, suret yerine ruhu sevmek gerekir. Hayat ancak sevgiyle tatlıdır.

Dış yerine içi, suret yerine ruhu sevmek gerekir. Hayat ancak sevgiyle tatlıdır.