"Edepten mahrum bırakılan kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur."

Enver Ören

Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare bulunmadıkça din ölmez.

Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare bulunmadıkça din ölmez.