"Politika para yerine insanların ortaya sürüldüğü bir oyundur."

Napoléon Bonaparte

Dini ıstırap, hem gerçek ıstırabın ifadesi hem de gerçek ıstıraba karşı bir protestodur. Din, ezilenlerin iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz koşulların ruhudur.

Din