"Eğer yerde dokuz tane tavşan varsa ve siz bir tanesini yakalamak istiyorsanız, sadece bir tanesine odaklanın."

Jack Ma

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez.

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez.