"Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir."

Anatole France

Dikkatsizlik, pişmanlığın başlangıcıdır.

Dikkatsizlik, pişmanlığın başlangıcıdır.