"Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder."

Cenap Şahabettin

Devlet adalet üzerine inşa edilir.

Devlet adalet üzerine inşa edilir.