"İnanç dağları yerinden oynatır, fakat sadece bilgi doğru yere oturtabilir."

Joseph Goebbels

Deliler ve akıllılar aynı derecede zararsızdırlar. Yalnız yarı delilerle yarı akıllılar çok tehlikelidir.

Deliler ve akıllılar aynı derecede zararsızdırlar. Yalnız yarı delilerle yarı akıllılar çok tehlikelidir.