"İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir."

Denis Diderot

Değişebilen kimse benim soyumdandır ancak.

Değişebilen kimse benim soyumdandır ancak.