"Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur."

Napoléon Bonaparte

Davranışlar kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder.

Davranışlar kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder.