"Aptallıktan başka günah yoktur."

Oscar Wilde

Dargın bir arkadaş, düşmanların en acımasızıdır.

Dargın bir arkadaş, düşmanların en acımasızıdır.