"Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir."

André Gide

Dar yerden çıkanlar geniş yerlere sığmazlar.