"Kendine ağır geleni başkasına yapma!"

Hacı Bektaş-i Veli

Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak da kalamaz.

Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak da kalamaz.