"En büyük bilgelik kendine egemen olabilmektir."

Euripides

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.