"Bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinizde ilk vazgeçeceği kişi siz olursunuz."

Sigmund Freud

Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir.

Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir.