"Paranın satın alacağından değil paranın satın alacağı insanlardan korkunuz!"

Benjamin Franklin

Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.

Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.