"Eğer Tanrı var olmasaydı, onu icat etmek gerekirdi."

François Voltaire

Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.

Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.