"Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz."

Walt Disney

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.