"Hiçbir insanın bilgisi, edindiği tecrübenin ötesine geçemez."

John Locke

Çok defa sadece düşmanlarımıza acırız.

Çok defa sadece düşmanlarımıza acırız.