"Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir."

Albert Camus

Çizdiğim her resim kendi yaşamıma sorduğum bir soruydu.

Çizdiğim her resim kendi yaşamıma sorduğum bir soruydu.