"Aşkın gelişi aklın gidişidir."

Antoine Bret

Ciddi hatta soğuk adamımdır. Öyle çok gülmeyi sevmem.