"Sınavlarda akıllıların cevaplayamayacağı soruları aptallar sorar."

Oscar Wilde

Cevabımın şiddetinden susuyorum!

Cevabımın şiddetinden susuyorum!