"Yalnız taşla duvar olmaz."

Karacaoğlan

Cesur insan özgürdür.

Cesur insan özgürdür.