"Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır."

Aiskhylos

Cenneti arzulayan kimse, dünyada nefsin arzu ettiği şeylerden uzak dursun.

Cenneti arzulayan kimse, dünyada nefsin arzu ettiği şeylerden uzak dursun.

Din