"Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir."

René Descartes

Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir.

Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir.