"Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır."

Albert Einstein

Cehennem boş; tüm şeytanlar burada.