"İnsan ancak düştüğünü fark ederse ayağa kalkar."

Alexis Carrel

Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir.

Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir.