"Televizyon bence çok eğitici bir buluş. Ne zaman biri televizyonu açsa, derhal yan odaya geçip kitap okuyorum."

Groucho Marx

Can saatini Rahman ezelde kuruvermiş, bir gün göreceksin ki, o saat duruvermiş.