"Bilgili olan güçlü olur."

Firdevsi

Can saatini Rahman ezelde kuruvermiş, bir gün göreceksin ki, o saat duruvermiş.