"Zaman unutturmaz, uyuşturur."

Charles Bukowski

Can saatini Rahman ezelde kuruvermiş, bir gün göreceksin ki, o saat duruvermiş.