"Hiçbir mucit, kendisi için bir icat yapmaz."

Bill Gates

Can saatini Rahman ezelde kuruvermiş, bir gün göreceksin ki, o saat duruvermiş.