"Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur."

Peter Drucker

Can saatini Rahman ezelde kuruvermiş, bir gün göreceksin ki, o saat duruvermiş.