"Hiçbir erkek birlikte olmak istemeyeceği bir kızla yakın arkadaş olmak istemez."

Sigmund Freud

Can saatini Rahman ezelde kuruvermiş, bir gün göreceksin ki, o saat duruvermiş.