"Kafalar boş durdukça kahnlaşır."

Cenap Şahabettin

Can saatini Rahman ezelde kuruvermiş, bir gün göreceksin ki, o saat duruvermiş.