"Eğer hayat sadece sevinçle dolu olsaydı, hiçbir zaman cesur ve sabırlı olmayı öğrenemezdik."

Helen Keller

Can saatini Rahman ezelde kuruvermiş, bir gün göreceksin ki, o saat duruvermiş.