"Birinci sınıf bir zekanın göstergesi, iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir."

F. Scott Fitzgerald

Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.

Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.