"Asla umutsuzluğa düşme, ama düşersen de çalışmanı sürdür."

Edmund Burke

Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.

Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.