"Güzellik çarçabuk çürüyen yaz meyvesi gibidir, uzun süre dayanmaz."

Francis Bacon

Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.