"Kendi deneyimine dayalı olmayan her şeyi sadece bir varsayım olarak kabul et."

Bhagwan Shree Rajneesh

Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.