"Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa. İşte doğru insan odur."

Yusuf Has Hacib

Bütün insanlarda ortak olan akıldan hukuku türetmektir.

Bütün insanlarda ortak olan akıldan hukuku türetmektir.