"Her şeyi duyuyoruz, hiçbir şeyi bilemiyoruz."

Oğuz Atay

Bugünün şiiri mümkün olduğu kadar eskiye atıflarla ilerlemelidir.

Bugünün şiiri mümkün olduğu kadar eskiye atıflarla ilerlemelidir.