"Emir vermek kadar kolay bir şey yoktur. Önemli olan, verilen emrin yerine getirilmesini sağlayabilmektir."

Napoléon Bonaparte

Bugünün başkanı yarının yalnızca posta puludur.

Bugünün başkanı yarının yalnızca posta puludur.