"İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes."

Cenap Şahabettin

Bu ümmeti ancak iki şey kurtarır: İlim ve ibadet.

Bu ümmeti ancak iki şey kurtarır: İlim ve ibadet.