"Başarımın sırrı üstünlüğüme gözü kapalı inanmamdı."

Oscar Wilde

Bu dâhil bütün genellemeler yanlıştır.

Bu dâhil bütün genellemeler yanlıştır.