"Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin sayısı çoktur, hedefe ulaşan az .."

Friedrich Nietzsche

Bu açıdan bakılırsa insanın kattığı anlam dışında yaşamın hiçbir anlamı yoktur; insan başkalarına yardım etmediği sürece yapayalnızdır.