"Asla umutsuzluğa düşme, ama düşersen de çalışmanı sürdür."

Edmund Burke

Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bugün? Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi?

Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bugün? Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi?