"Bilgisizlik koca bir ulusu tutsaklığa sürükler."

Ahmet Mithat

Bizim dinimiz milletimize aşağılık, miskin ve hor görülmeyi tavsiye etmez. Aksine Allah da Peygamber de insanların ve milletlerin yücelik ve şereflerini muhafaza etmelerini emreder.

Din