"Mutluluğun resmi eğri durur."

Cem Kızıltuğ

Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak’alar bu hakikatin delilidirler.