"Umutlarımıza göre söz verir ve korkularımıza göre hareket ederiz."

François de La Rochefoucauld

Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur.