"En büyük bilgelik kendine egemen olabilmektir."

Euripides

Bizi güçlü kılan, yaptığımız işten etkilenmeden başarmaktır.