"Tehlikeden kaçamayan onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir."

Jean de La Fontaine

Bizi güçlü kılan, yaptığımız işten etkilenmeden başarmaktır.