"Evlenmenin iyisi olur ama kusursuzu olmaz."

François de La Rochefoucauld

Bizi bizden başkası zaten ayıramazdı. Bize bunu bizden başkası yapamazdı. Ah be sevgili; hamdım belki ama piştim yandım. Zaten beni senden başkası yakamazdı.