"Kimseyi bir başkası gibi sevmemeli insan. Çünkü kimse bir başkası değil."

Kahraman Tazeoğlu

Bizi bizden başkası zaten ayıramazdı. Bize bunu bizden başkası yapamazdı. Ah be sevgili; hamdım belki ama piştim yandım. Zaten beni senden başkası yakamazdı.