"Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir."

Descartes

Bizi bizden başkası zaten ayıramazdı. Bize bunu bizden başkası yapamazdı. Ah be sevgili; hamdım belki ama piştim yandım. Zaten beni senden başkası yakamazdı.