"Her seçiş bir vazgeçiştir."

Jean-Paul Sartre

Bizi bilen bilir, bilmeyense kendi gibi bilir.