"Kendisiyle uyum içinde yaşayan, evrenle uyum içinde yaşar."

Marcus Aurelius

Birinci sınıf bir zekanın göstergesi, iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir.