"Zaman unutturmaz, uyuşturur."

Charles Bukowski

Birinci sınıf bir zekanın göstergesi, iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir.